Bán nhà đất Mai Động Và Yên Sở Hà Nội

Mai Động Và Yên Sở Hà Nội

1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá11,5 tr/tháng12,5 tr/tháng13 tr/tháng13,5 tr/tháng16 tr/tháng16,5 tr/tháng17 tr/tháng17,5 tr/tháng19 tr/tháng19,5 tr/tháng21 tr/tháng21,5 tr/tháng22 tr/tháng22,5 tr/tháng23 tr/tháng23,5 tr/tháng24 tr/tháng24,5 tr/tháng27 tr/tháng29 tr/tháng32 tr/tháng33 tr/tháng35 tr/tháng35,5 tr/tháng39 tr/tháng4,9 tr/tháng40 tr/tháng42 tr/tháng42,5 tr/tháng45 tr/tháng49 tr/tháng52 tr/tháng54 tr/tháng58,5 tr/tháng59 tr/tháng6 tr/tháng7,5 tr/tháng80 tr/tháng90 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh