cần tìm nhà ở đống đa tài chính 2328tr k vệ sinh chung ạ

4 tháng trước

cần tìm nhà ở đống đa. tài chính 2,3-2,8tr. k vệ sinh chung ạ

Đăng bài

Đăng bài để mang căn nhà của bạn gặp được người cần mua/cần thuê trong phút chốc. Và tất cả đều miễn phí!