Đầu tư hơn 21

Đầu tư hơn 21.000 tỷ hoàn chỉnh kết nối Hà Nội – Hòa Bình trong giai đoạn 2021-2025.

1. Tháng 9/2021, UBND Hà Nội đã có tờ trình HĐND thành phố đề nghị phê duyệt đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có dự án đường cao tốc nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội – Hòa Bình và dự án nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai.

- Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình dài khoảng 6,7 km, điểm đầu tại nút giao giao Đại Lộ Thăng Long với quốc lộ 21, điểm cuối là đường cao tốc Hà Nội – Hoà Bình. Dự án có quy mô 10 làn xe với 6 làn xe cao tốc, đường song hành hai bên với 2 làn xe cơ giới mỗi bên… Tổng mức đầu tư dự kiến 5.500 tỷ đồng.

- Trong khi đó, dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai dài khoảng 21,7 km. Mặt cắt ngang đường rộng 60 m, thiết kế với tốc độ 80 – 100km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.113 tỷ đồng.

2. Trong khi đó, cuối tháng 9/2021, UBND tỉnh Hòa Bình cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo tiêu chuẩn cao tốc.

Tổng chiều dài tuyến đường là 23,04 km. Thiết kế xây dựng 6 làn xe cao tốc (có dự trữ quỹ đất 2 bên đường để xây dựng hệ thống đường bên quy mô 4 làn xe (mỗi bên 2 làn) và xây dựng đường sắt liên vùng trong tương lai, chiều rộng dự trữ 40 - 70m) với tổng chiều rộng nền đường hoàn thiện khoảng từ 80m - 110m. Tổng mức đầu tư mở rộng tuyến đường Hòa Lạc -Hòa Bình dự kiến là 8.168 tỷ đồng.

Ảnh: đường Hòa Lạc - Hoà Bình hiện có 2 làn xe đã đi vào khai thác. (Zing)
Đầu tư hơn 21.000 tỷ hoàn chỉnh kết nối Hà Nội – Hòa Bình trong giai đoạn 2021-2025.1. Tháng 9/2021, UBND Hà Nội đã có tờ trình HĐND thành phố đề nghị phê duyệt đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có dự án đường cao tốc nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội – Hòa Bình và dự án nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai.- Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình dài khoảng 6,7 km, điểm đầu tại nút giao giao Đại Lộ Thăng Long với quốc lộ 21, điểm cuối là đường cao tốc Hà Nội – Hoà Bình. Dự án có quy mô 10 làn xe với 6 làn xe cao tốc, đường song hành hai bên với 2 làn xe cơ giới mỗi bên… Tổng mức đầu tư dự kiến 5.500 tỷ đồng.- Trong khi đó, dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai dài khoảng 21,7 km. Mặt cắt ngang đường rộng 60 m, thiết kế với tốc độ 80 – 100km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.113 tỷ đồng.2. Trong khi đó, cuối tháng 9/2021, UBND tỉnh Hòa Bình cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo tiêu chuẩn cao tốc.Tổng chiều dài tuyến đường là 23,04 km. Thiết kế xây dựng 6 làn xe cao tốc (có dự trữ quỹ đất 2 bên đường để xây dựng hệ thống đường bên quy mô 4 làn xe (mỗi bên 2 làn) và xây dựng đường sắt liên vùng trong tương lai, chiều rộng dự trữ 40 - 70m) với tổng chiều rộng nền đường hoàn thiện khoảng từ 80m - 110m. Tổng mức đầu tư mở rộng tuyến đường Hòa Lạc -Hòa Bình dự kiến là 8.168 tỷ đồng.Ảnh: đường Hòa Lạc - Hoà Bình hiện có 2 làn xe đã đi vào khai thác. (Zing)
Đầu tư hơn 21.000 tỷ hoàn chỉnh kết nối Hà Nội – Hòa Bình trong giai đoạn 2021-2025.1. Tháng 9/2021, UBND Hà Nội đã có tờ trình HĐND thành phố đề nghị phê duyệt đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có dự án đường cao tốc nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội – Hòa Bình và dự án nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai.- Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình dài khoảng 6,7 km, điểm đầu tại nút giao giao Đại Lộ Thăng Long với quốc lộ 21, điểm cuối là đường cao tốc Hà Nội – Hoà Bình. Dự án có quy mô 10 làn xe với 6 làn xe cao tốc, đường song hành hai bên với 2 làn xe cơ giới mỗi bên… Tổng mức đầu tư dự kiến 5.500 tỷ đồng.- Trong khi đó, dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai dài khoảng 21,7 km. Mặt cắt ngang đường rộng 60 m, thiết kế với tốc độ 80 – 100km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.113 tỷ đồng.2. Trong khi đó, cuối tháng 9/2021, UBND tỉnh Hòa Bình cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo tiêu chuẩn cao tốc.Tổng chiều dài tuyến đường là 23,04 km. Thiết kế xây dựng 6 làn xe cao tốc (có dự trữ quỹ đất 2 bên đường để xây dựng hệ thống đường bên quy mô 4 làn xe (mỗi bên 2 làn) và xây dựng đường sắt liên vùng trong tương lai, chiều rộng dự trữ 40 - 70m) với tổng chiều rộng nền đường hoàn thiện khoảng từ 80m - 110m. Tổng mức đầu tư mở rộng tuyến đường Hòa Lạc -Hòa Bình dự kiến là 8.168 tỷ đồng.Ảnh: đường Hòa Lạc - Hoà Bình hiện có 2 làn xe đã đi vào khai thác. (Zing)