**[G7 và EU dư thừa 240 triệu liều vaccine

**[G7 và EU dư thừa 240 triệu liều vaccine.........Giá như các anh giả em vaccine đúng tiến độ]**

Các quốc gia phát triển đang nắm giữ hàng trăm triệu liều vaccine dư thừa có nguy cơ hết hạn trước khi chuyển cho các nước đang phát triển.

Một phân tích của công ty nghiên cứu Airfinity (Anh) cho thấy khoảng 100 triệu liều thuốc được mua hoặc cam kết sẽ mua với nhóm G7 và các thành viên Liên minh châu Âu sẽ hết hạn vào cuối năm nay, ngay cả khi đã tính đến các mũi tiêm tăng cường.

Tổng cộng khoảng 240 triệu sẽ hết hạn trong vòng 2 tháng và rất khó để chuyển đến các nước đang phát triển.

Theo Airfinity, hàng tồn kho của G7 và EU sẽ vượt quá 1 tỷ liều vào cuối năm 2021, do nguồn cung vượt xa nhu cầu. Phân tích giả định rằng tất cả các quốc gia sẽ thực hiện các mũi tiêm nhắc lại nhưng không xem xét phê duyệt vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Vaccine được cung cấp cho các nền kinh tế phát triển thường có thời hạn sử dụng từ 6-7 tháng. Khi các liều được phân phối đến các nước thông qua cơ chế COVAX cần có thời gian để bảo quản lạnh và vận chuyển đến các địa điểm tiêm chủng.

Nhật Bản đã mua hoặc đồng ý mua 560 triệu liều. Quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 60% dân số, mặc dù chiến dịch tiêm chủng bắt đầu chậm hơn so với châu Âu và Mỹ.

Các nhà sản xuất vaccine đang trên đà sản xuất 12,2 tỷ liều vào cuối năm nay, đủ để tiêm chủng đầy đủ cho toàn bộ dân số từ 12 tuổi trở lên trên thế giới.

Nhưng phần lớn nguồn cung này đã được cam kết dành cho các nước tiên tiến, và các chiến dịch tiêm chủng ở các nước đang phát triển sẽ tiếp tục bị tụt lại nếu không có kế hoạch chia sẻ. Cho đến nay, mới chỉ có hơn 300 triệu liều được chuyển giao qua cơ chế COVAX, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 2 tỷ liều vào cuối năm.

Theo: Soha
**[G7 và EU dư thừa 240 triệu liều vaccine.........Giá như các anh giả em vaccine đúng tiến độ]**Các quốc gia phát triển đang nắm giữ hàng trăm triệu liều vaccine dư thừa có nguy cơ hết hạn trước khi chuyển cho các nước đang phát triển.Một phân tích của công ty nghiên cứu Airfinity (Anh) cho thấy khoảng 100 triệu liều thuốc được mua hoặc cam kết sẽ mua với nhóm G7 và các thành viên Liên minh châu Âu sẽ hết hạn vào cuối năm nay, ngay cả khi đã tính đến các mũi tiêm tăng cường.Tổng cộng khoảng 240 triệu sẽ hết hạn trong vòng 2 tháng và rất khó để chuyển đến các nước đang phát triển.Theo Airfinity, hàng tồn kho của G7 và EU sẽ vượt quá 1 tỷ liều vào cuối năm 2021, do nguồn cung vượt xa nhu cầu. Phân tích giả định rằng tất cả các quốc gia sẽ thực hiện các mũi tiêm nhắc lại nhưng không xem xét phê duyệt vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi.Vaccine được cung cấp cho các nền kinh tế phát triển thường có thời hạn sử dụng từ 6-7 tháng. Khi các liều được phân phối đến các nước thông qua cơ chế COVAX cần có thời gian để bảo quản lạnh và vận chuyển đến các địa điểm tiêm chủng. Nhật Bản đã mua hoặc đồng ý mua 560 triệu liều. Quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 60% dân số, mặc dù chiến dịch tiêm chủng bắt đầu chậm hơn so với châu Âu và Mỹ.Các nhà sản xuất vaccine đang trên đà sản xuất 12,2 tỷ liều vào cuối năm nay, đủ để tiêm chủng đầy đủ cho toàn bộ dân số từ 12 tuổi trở lên trên thế giới.Nhưng phần lớn nguồn cung này đã được cam kết dành cho các nước tiên tiến, và các chiến dịch tiêm chủng ở các nước đang phát triển sẽ tiếp tục bị tụt lại nếu không có kế hoạch chia sẻ. Cho đến nay, mới chỉ có hơn 300 triệu liều được chuyển giao qua cơ chế COVAX, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 2 tỷ liều vào cuối năm.Theo: Soha
**[G7 và EU dư thừa 240 triệu liều vaccine.........Giá như các anh giả em vaccine đúng tiến độ]**Các quốc gia phát triển đang nắm giữ hàng trăm triệu liều vaccine dư thừa có nguy cơ hết hạn trước khi chuyển cho các nước đang phát triển.Một phân tích của công ty nghiên cứu Airfinity (Anh) cho thấy khoảng 100 triệu liều thuốc được mua hoặc cam kết sẽ mua với nhóm G7 và các thành viên Liên minh châu Âu sẽ hết hạn vào cuối năm nay, ngay cả khi đã tính đến các mũi tiêm tăng cường.Tổng cộng khoảng 240 triệu sẽ hết hạn trong vòng 2 tháng và rất khó để chuyển đến các nước đang phát triển.Theo Airfinity, hàng tồn kho của G7 và EU sẽ vượt quá 1 tỷ liều vào cuối năm 2021, do nguồn cung vượt xa nhu cầu. Phân tích giả định rằng tất cả các quốc gia sẽ thực hiện các mũi tiêm nhắc lại nhưng không xem xét phê duyệt vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi.Vaccine được cung cấp cho các nền kinh tế phát triển thường có thời hạn sử dụng từ 6-7 tháng. Khi các liều được phân phối đến các nước thông qua cơ chế COVAX cần có thời gian để bảo quản lạnh và vận chuyển đến các địa điểm tiêm chủng. Nhật Bản đã mua hoặc đồng ý mua 560 triệu liều. Quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 60% dân số, mặc dù chiến dịch tiêm chủng bắt đầu chậm hơn so với châu Âu và Mỹ.Các nhà sản xuất vaccine đang trên đà sản xuất 12,2 tỷ liều vào cuối năm nay, đủ để tiêm chủng đầy đủ cho toàn bộ dân số từ 12 tuổi trở lên trên thế giới.Nhưng phần lớn nguồn cung này đã được cam kết dành cho các nước tiên tiến, và các chiến dịch tiêm chủng ở các nước đang phát triển sẽ tiếp tục bị tụt lại nếu không có kế hoạch chia sẻ. Cho đến nay, mới chỉ có hơn 300 triệu liều được chuyển giao qua cơ chế COVAX, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 2 tỷ liều vào cuối năm.Theo: Soha