Hí hí Có 4 tầng thôi Nhưng mình luôn cảm ơn nhà khoa học nào nghĩ ra thang máy

Hí hí. Có 4 tầng thôi. Nhưng mình luôn cảm ơn nhà khoa học nào nghĩ ra thang máy.
Hí hí. Có 4 tầng thôi. Nhưng mình luôn cảm ơn nhà khoa học nào nghĩ ra thang máy.
Hí hí. Có 4 tầng thôi. Nhưng mình luôn cảm ơn nhà khoa học nào nghĩ ra thang máy.