Danh sách người cần tìm phòng trọ Đường Phan Kế Bính, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Danh sách những người đang cần thuê phòng trọ Đường Phan Kế Bính, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

.
Ảnh Cần nhượng gấp chdv phan kế Bính ba đình siêu lợi nhuận 8p 2530m2 giá thuê 17 triệu nhượng tiền đồ và đầu tư
4 tháng trước

Cần nhượng gấp chdv phan kế Bính ba đình siêu lợi nhuận 8p 2530m2 giá thuê 17 triệu nhượng tiền đồ và đầu tư

Cần nhượng gấp chdv phan kế Bính ba đình siêu lợi nhuận 8p 25-30m2 giá thuê 17 triệu nhượng tiền đồ và đầu tư

.
1 năm trước

Tìm phòng trọ đầu phan kế bính Tầm 2tr quay đầu

Tìm phòng trọ đầu phan kế bính. Tầm 2tr quay đầu .