Trường thpt chuyên Quốc Học Huế

Trường thpt chuyên Quốc Học Huế. Một trong những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam, nơi sản sinh ra rất nhiều người tài cho đất nước