Bài này mà nổi, mà lan truyền đi khắp nơi

Bài này mà nổi, mà lan truyền đi khắp nơi. Thêm nữa là cô diễn viên này kiện, khiến quốc tế quan tâm thật. Thì xin thưa, cô diễn viên này sẽ vào tầm ngắm của triều đình luôn. Cô có tự tin mình 100% trong sạch để triều đình không soi không? Chưa xét tới chuyện tình lý đúng sai, nhưng việc cõng rắn cắn gà nhà, làm tổn hại lợi ích quốc gia, mất mặt VN trên trường quốc tế. Thì chúc cô may mắn.
Bài này mà nổi, mà lan truyền đi khắp nơi. Thêm nữa là cô diễn viên này kiện, khiến quốc tế quan tâm thật. Thì xin thưa, cô diễn viên này sẽ vào tầm ngắm của triều đình luôn. Cô có tự tin mình 100% trong sạch để triều đình không soi không? Chưa xét tới chuyện tình lý đúng sai, nhưng việc cõng rắn cắn gà nhà, làm tổn hại lợi ích quốc gia, mất mặt VN trên trường quốc tế. Thì chúc cô may mắn.
Bài này mà nổi, mà lan truyền đi khắp nơi. Thêm nữa là cô diễn viên này kiện, khiến quốc tế quan tâm thật. Thì xin thưa, cô diễn viên này sẽ vào tầm ngắm của triều đình luôn. Cô có tự tin mình 100% trong sạch để triều đình không soi không? Chưa xét tới chuyện tình lý đúng sai, nhưng việc cõng rắn cắn gà nhà, làm tổn hại lợi ích quốc gia, mất mặt VN trên trường quốc tế. Thì chúc cô may mắn.