Bán đất

2 tháng trước
Giáx tỷ
Diện tích140 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá1 tỷ 200
Diện tích100m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/m²
Diện tích8000 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá1,6 tỷ2,8 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích73 m
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích80 m2
3 tháng trước
Giá2,25 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá5,2 tỷ5,55 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/m²
Diện tích2000 m284 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích350 m2
3 tháng trước
Giá2,45 tỷ
Diện tích37,6 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá24,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá450 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá520 tr/tháng
Diện tích100 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá768 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá4 , x tỷ
Diện tích1100 m200 m
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m
Khu vực
3 tháng trước
Giá2,35 tỷ
Diện tích34 m
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh