Bán đất

15 ngày trước
Giá1 tỷ 670
Diện tích100 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá2 tỷ tý
Diện tích2000m2 m2
15 ngày trước
Giá7.1 tỷ
Diện tích67m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích108m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá7xx triệu
Diện tích106 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá8,X ty
Diện tích215 m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá7xxtr
Diện tích100 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá480tr
Diện tích1024m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giáhơn tỉ
Diện tích2000m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá4xxtr
Diện tích140m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1ty700tr
Diện tích95m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích651,8 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1400 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá14xx
Diện tích75mv m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá7xx tr
Diện tích109 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1 tỷ 680 triệu
Diện tích120m m2
1 tháng trước
Giáhơn 700tr
Diện tích109,3 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1 tỷ 380tr
Diện tích3500m m2
1 tháng trước
Giá1 tỷ 380tr
Diện tích3500m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá6 tỷ xx
Diện tích77 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giáchưa tới10 triệu/1m
Diện tích961 m2
1 tháng trước
Giáthương lượng trực tiếp
Diện tích334 m m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh