Cho thuê căn hộ chung cư

15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích55m2 m2
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá7,5 triệu/tháng
Diện tích60m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá5 tr/tháng
Diện tích25m2 m2
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá6 triệu/tháng
Diện tích35m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá13-14xxx/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá7.5 tr/tháng/tháng
Diện tích50 m2 m2
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá5tr6/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá4.500.000₫/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá15tr/th/tháng
Diện tích83m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá5tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá7tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá10triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá5tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá22tr/1th/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích70m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá6tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá14tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá6tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12/tháng
Diện tích64 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12tr/tháng
Diện tích64 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4tr6-4tr8/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh