Bán căn hộ chung cư

15 ngày trước
Giá12.9 tỷ
Diện tích44m2 m2
15 ngày trước
Giá9.5 tỷ
Diện tích47m² m2
15 ngày trước
Giá12.6 tỷ
Diện tích60m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá5 tỷ
Diện tích74.2m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích75m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá7,xx tỷ
Diện tích140m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá4tỷ
Diện tích34M2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá2,4xTỷ
Diện tích55m2 m2
15 ngày trước
Giá8.38 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
15 ngày trước
Giá3tỷ 5xx
Diện tích5x20m m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá3.x tỷ
Diện tích115m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá2.350
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá3.4 tỷ
Diện tích64m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3,1xx
Diện tích47 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích33m m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích70m3 m2
1 tháng trước
Giá2,7 tỷ
Diện tích47m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3.9 tỷ
Diện tích57m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1.8 tỷ
Diện tích54.5-69.5 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1ty470
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá8.15 tỷ
Diện tích60 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá8.35 tỷ
Diện tích127m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá7.75tỷ
Diện tích125m2 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh