Bán căn hộ chung cư

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá505 tr/tháng
Diện tích60 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá1,250 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá470 tr
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá5,2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá220 tr/tháng
Diện tích50 m2
Khu vực

4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá5,9 tỷ
Diện tích50 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá11 tỷ9
Diện tích52,44 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá1,65 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích3,2 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá3 tỷ3 tỷ 9
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá135 triệu/tháng40 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 triệu/tháng
Diện tích4,5 m
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá30 tỷ
Diện tích88 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích11 m3,2 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá22 triệu/tháng
Diện tích92 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh