Cho thuê phòng trọ

Các phòng trọ giá rẻ còn trống đang cho thuê mới nhất

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 triệu/tháng
Diện tích47 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá10 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 triệu/tháng4 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2,9 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr/tháng
Diện tích35 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr5/tháng
Diện tích30 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 tr/tháng6 triệu/tháng
Diện tích29 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng3 tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá25 triệu/tháng
Diện tích70 m
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr/tháng2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 bạn/tháng
Diện tích40 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr8/tháng
Diện tích28 m2