Cho thuê phòng trọ

Các phòng trọ giá rẻ còn trống đang cho thuê mới nhất

15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá650/tháng
Diện tích45 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá3tr/tháng
Diện tích22m m2
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá4x/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích25 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích25m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích30 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích25 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích25 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá2.x/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá4,xtr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá5tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá3.8 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá3tr850k/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá#2.6tr - #2.8tr - 3.2tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50m2 m2
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Giá4tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
15 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích35m2-40m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá5tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4tr triệu/tháng
Diện tích22-28 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá5tr/tháng
Diện tích50m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3tr2-3tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45m2 m2
Khu vực