Cho thuê nhà nguyên căn

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11 triệu/tháng
Diện tích40 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá7 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 triệu/tháng
Diện tích30 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 triệu/m²
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá16,5 tỷ
Diện tích77 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá18,6 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá26,5 tỷ
Diện tích124 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 tr/m²
Diện tích50 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 tr/m²
Diện tích50 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,2 tr/tháng1,5 tr/tháng2 tr/tháng2,7 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá19,8 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh