Nhà đất dòng tiền

15 ngày trước
Giá3tỷ370
Diện tích70m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích59/70m m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích93/95m m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá100tr/tháng
Diện tích100m2 m2
1 tháng trước
GiáNHỈNH 6 tỷ
Diện tích42m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích104m2 m2
1 tháng trước
Giá12 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá85 tỷ( thương lượng)
Diện tích220m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá7,5 tỷ
Diện tích40m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích115m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá12.9 tỷ
Diện tích64m2 x 8 tầng m2
2 tháng trước
Giá15,7 tỷ
Diện tích87m m2
Khu vực
2 tháng trước
GiáNhĩn 12 tỷ
Diện tích8x17m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá12.5
Diện tích79/83 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá13.99 tỷ
Diện tích80.9 m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá> hơn 5tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá7.45 tỷ
Diện tích48M2 m2
2 tháng trước
Giá4 tỷ 980 triệu
Diện tích70 m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá6,24 tỷ
Diện tích40M2 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh