Nhà đất dòng tiền

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá120 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá8 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá150 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá10,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá2 tỷ29,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá580 triệu/tháng
Diện tích40 m
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá100 tr/m²80 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá25 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá50 tr/m²
Diện tích80 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích600 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích600 m2
4 tháng trước
Giá84,5 tỷ
Diện tích222 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá4,1 tỉ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá55-60 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá11,6 tỷ
Diện tích5,2 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá1 tỷ1 tỷ 4
Diện tích123 m75 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá1,6 tỷ2,98 tỷ
Diện tích100 m200 m21 m275 m2
5 tháng trước
Giáx tỷ
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh