Cho thuê mặt bằng kinh doanh

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá30 tr/tháng6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá16 tr/tháng
Diện tích70 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích32 m2
3 tháng trước
Giá18 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá80 tr/tháng
Diện tích100 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1225 tr/tháng20 tr/tháng45 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá18,3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá45 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá28 tr/tháng
Diện tích100 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá16 triệu/tháng
Diện tích40 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90m2
4 tháng trước
Giá16,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giáthêm tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7 tr/tháng
Diện tích20 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích608 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá16 triệu/tháng
Diện tích40 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá4,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh