Cho thuê mặt bằng kinh doanh

1 tháng trước
Giá6x tỷ
Diện tích33/36m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá80 triệu/tháng
Diện tích80m x 6 tầng, m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá22tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 triệu/tháng
Diện tích120m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá8xxtr
Diện tíchgần 200m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá18 Triệu/tháng
Diện tích35 m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích190m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1x nhỏ/tháng
Diện tích40 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá21,5 triệu/tháng
Diện tích50m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá32tr/tháng
Diện tích190m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá17tr/th/tháng
Diện tích55m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá30triệu/1 tháng/tháng
Diện tích45 m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20tr/th/tháng
Diện tích4m*18m m2
1 tháng trước
Giá7 TỶ TL
Diện tích4x 15M m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá8 tỷ
Diện tích60m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá100 triệu/tháng
Diện tích2200m m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích132 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích107m m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích10 × 42 = 418m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá8,2 tỷ
Diện tích145m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích52 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá10 Tỷ
Diện tích66m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá17tr/tháng
Diện tích25m m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh