Bán căn hộ chung cư Đống Đa

Đống Đa

4 ngày trước
Giá3,58 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
16 ngày trước
Giá4 TỶ
Diện tích33m m2
Khu vực
17 ngày trước
Giá6.9 tỷ
Diện tích40m² m2
Khu vực
27 ngày trước
Giá9.2 tỷ
Diện tích54m2 m2
Khu vực
27 ngày trước
Giá15,5 tỷ
Diện tích74m m2
Khu vực
28 ngày trước
Giá9.3 Tỷ
Diện tích41m2 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh