Bán đất Lào Cai

Lào Cai

2 tháng trước
Giá1,0× tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá5xx
Diện tích78m2 m2
Khu vực
8 tháng trước
Giáx tỷ
Diện tích140 m2
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá709 triệu
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá1,8 x tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá1 , xx1 , xx tỷ
Diện tích1000 m2150 m2200 m240 m
Khu vực
1 năm trước
Giá1 , xx1 , xx tỷ
Diện tích1000 m2150 m2200 m240 m
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá2,380 tỷ
Diện tích196 m2
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 năm trước
Giá1,5 xxtr
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh