Bán đất Thôn 2 Tân Xã

Thôn 2 Tân Xã

1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích108 m
1 năm trước
Giá5 tỷ
Diện tích497 m2
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá5 tỷ
Diện tích497 m2
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá16,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích150 m2
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh