Bán nhà đất Đào Tấn

Đào Tấn

10 tháng trước
Giá11,4 tỷ
Diện tích75 m2
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá6,5 tỷ
Diện tích42 m245 m2
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá80 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích79 m2
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá60 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá2,5 tỷ58 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá20 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá5,4 tỷ
Diện tích42 m2
Khu vực
1 năm trước
Giá8,2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá18 tỷ
Diện tích60 m2
1 năm trước
Giá10 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá8,5 tỷ
Diện tích36 m238 m2
4 năm trước
Giá2,7 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá3,15 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh