Bán nhà đất Minh Khai

Minh Khai

14 ngày trước
Giá3,7 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
14 ngày trước
GiáHƠN 3 TỶ
Diện tích: chưa có thông tin
22 ngày trước
Giá4,85 tỷ
Diện tích34/38m2 m2
Khu vực
9 tháng trước
Giá3 , x tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích70 m
10 tháng trước
Giá4 tỷ
Diện tích45 m2
Khu vực
10 tháng trước
Giá3,25 tỷ
Diện tích35 m
Khu vực
10 tháng trước
Giá4,3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá3,85 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá4 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
2 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá3,1 tỷ
Diện tích43 m2
4 năm trước
Giá2,95 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá3,7 tỷ
Diện tích42 m2
Khu vực
4 năm trước
Giá3,7 tỷ
Diện tích42 m2
Khu vực
4 năm trước
Giá2,9 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá3 tỷ
Diện tích34 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh