Nhà đất dòng tiền Khương Trung

Khương Trung

54 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2,3 tr/tháng2,5 tr/tháng2,6 tr/tháng2,7 tr/tháng2,8 tr/tháng3 tr/tháng3,2 tr/tháng3,3 tr/tháng3,4 tr/tháng4 tr/tháng4,1 tr/tháng4,2 tr/tháng5,2 tr/tháng6 tr/tháng6,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh