Nhà đất dòng tiền Triều Khúc

Triều Khúc

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá100 tr/m²80 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá8,2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
7 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3,7 tr/tháng3,8 tr/tháng4 tr/tháng4,2 tr/tháng4,3 tr/tháng4,5 tr/tháng4,7 tr/tháng4,8 tr/tháng5 tr/tháng5,2 tr/tháng5,3 tr/tháng5,5 tr/tháng5,7 tr/tháng6 tr/tháng6,5 tr/tháng6,6 tr/tháng7 tr/tháng7,5 tr/tháng8 tr/tháng8,2 tr/tháng9 tr/tháng9,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh