Chăm chút từng gốc, từng li từng tí để có được căn nhà hoàn hảo, vừa mắt nhất

Chăm chút từng gốc, từng li từng tí để có được căn nhà hoàn hảo, vừa mắt nhất. Nghĩ sẽ bên nhau dài lâu mà dịch kéo dài quá, k nỡ cho thuê sợ ngta k giữ gìn e, sau trận đại dịch đành rứt ruột chuẩn bị cho e ra đi tìm ng mới để cứu chủ rồi. Chia sẻ những hình ảnh của e để giữ lại kỷ niệm của chúng ta e nhé.