Cho thuê căn hộ chung cư Ba Đình

Ba Đình

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích76 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50m^2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10tr/tháng
Diện tích75m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích35m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích38-55-60 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích30m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7,xxx/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
9 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá5xxx tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m2
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá600 k/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr5/tháng
Diện tích65 m
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m2
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá11 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m2
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr5/tháng1 tr7/tháng
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh