Cho thuê căn hộ chung cư Cầu Giấy

Cầu Giấy

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá25 triệu/tháng
Diện tích45 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr2/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6-8 tr/m²
Diện tích30 m250 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr5/tháng
Diện tích20 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr2/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích30 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,3 tr/tháng1150 k/tháng1250 k/tháng1400 k/tháng1600 k/tháng1700 k/tháng1800 k/tháng2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11 tỷ679/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,3 tr/tháng1150 k/tháng1250 k/tháng1400 k/tháng1600 k/tháng1700 k/tháng1800 k/tháng2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr5/tháng1 tr7/tháng1 tr8/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá85 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá16 tr/tháng6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh