Cho thuê nhà nguyên căn Bến Xe Mỹ Đình

Bến Xe Mỹ Đình

1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá65 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
4 năm trước
Giá7 tỷ
Diện tích129,2 m2130 m2153 m2153,2 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá12 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá5 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá5 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
55 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
55 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá4 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
55 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá10 triệu/tháng
Diện tích140 m2140m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh