Cho thuê nhà nguyên căn Đội Cấn

Đội Cấn

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 triệu/tháng
Diện tích55m2x3 tầng m2
9 tháng trước
Giá19,8 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 triệu200/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá23 tr/tháng
Diện tích45 m2
12 tháng trước
Giá10,5 tỷ
Diện tích60 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích35 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá12 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá4,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích40 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/m²
Diện tích40 m2
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá4,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá20 tr/tháng
Diện tích100 m2
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá9 tr/tháng
Diện tích40 m2
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá12,5 tr/tháng
Diện tích160 m250 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá7 tr/tháng
Diện tích40 m2
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2,8 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2,8 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá35 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá6 tr3/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá8 triệu/m²
Diện tích42 m2
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2,5 triệu/tháng
Diện tích20 m2
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích10 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh