Cho thuê phòng trọ Cầu Giấy

Các phòng trọ giá rẻ còn trống đang cho thuê mới nhất Cầu Giấy

10 ngày trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích38m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3.000.000đ/tháng
Diện tích40m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá999k-1,5tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích38,3m m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá3tr5
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng2,2 tr/tháng2,5 tr/tháng3 tr/tháng4 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11 triệu/tháng
Diện tích85 m2
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích20 m2
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng2,5 tr/tháng2,7 tr/tháng3 tr/tháng3,3 tr/tháng3,8 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích35 m2
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,8 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13 tr/tháng2,2 tr/tháng2,4 tr/tháng4 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3,4/tháng5 tr/tháng5-7/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr5/tháng
Diện tích25 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,5 tr/tháng1,8 tr/tháng2 tr/tháng2,5 tr/tháng3 tr/tháng3,3 tr/tháng3,8 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin