TỈ LỆ DÂN SỐ ĐƯỢC TIÊM VACCINE CỦA 20 QUỐC GIA ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI (*)

TỈ LỆ DÂN SỐ ĐƯỢC TIÊM VACCINE CỦA 20 QUỐC GIA ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI (*)

Trung Quốc hiện đang dẫn đầu với 76% dân số đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (1,1 tỉ người), trong đó 71% dân số đã tiêm đủ vaccine (1,05 tỷ người). Quốc gia này đã thực hiện tổng cộng 2,21 tỉ liều vaccine.

Việt Nam đã phủ ít nhất 1 mũi vaccine cho 38% dân số (37,7 triệu người), nhưng tỉ lệ dân số đã tiêm đủ vaccine chỉ đạt gần 15% dân số (14,2 triệu người). Có hơn 23% dân số đang 'chờ' được tiêm mũi 2 (23,5 triệu người). Nếu tính đến hết ngày 9/10 thì Việt Nam đã thực hiện tiêm tổng cộng 53,76 triệu liều vaccine, công suất tiêm là 1,21 triệu liều/ngày (**).

Nigeria có dân số hơn 200 triệu người. Nhưng tỉ lệ dân số được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine rất thấp chỉ 2,3%, chưa tới 5 triệu người được tiêm vaccine.

Nguồn dữ liệu:
(*) Our World In Data cập nhật trong ngày 09/10/2021
(**) Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 cập nhật đến hết ngày 09/10/2021
TỈ LỆ DÂN SỐ ĐƯỢC TIÊM VACCINE CỦA 20 QUỐC GIA ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI (*)Trung Quốc hiện đang dẫn đầu với 76% dân số đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (1,1 tỉ người), trong đó 71% dân số đã tiêm đủ vaccine (1,05 tỷ người). Quốc gia này đã thực hiện tổng cộng 2,21 tỉ liều vaccine. Việt Nam đã phủ ít nhất 1 mũi vaccine cho 38% dân số (37,7 triệu người), nhưng tỉ lệ dân số đã tiêm đủ vaccine chỉ đạt gần 15% dân số (14,2 triệu người). Có hơn 23% dân số đang 'chờ' được tiêm mũi 2 (23,5 triệu người). Nếu tính đến hết ngày 9/10 thì Việt Nam đã thực hiện tiêm tổng cộng 53,76 triệu liều vaccine, công suất tiêm là 1,21 triệu liều/ngày (**).Nigeria có dân số hơn 200 triệu người. Nhưng tỉ lệ dân số được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine rất thấp chỉ 2,3%, chưa tới 5 triệu người được tiêm vaccine.Nguồn dữ liệu:(*) Our World In Data cập nhật trong ngày 09/10/2021(**) Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 cập nhật đến hết ngày 09/10/2021
TỈ LỆ DÂN SỐ ĐƯỢC TIÊM VACCINE CỦA 20 QUỐC GIA ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI (*)Trung Quốc hiện đang dẫn đầu với 76% dân số đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (1,1 tỉ người), trong đó 71% dân số đã tiêm đủ vaccine (1,05 tỷ người). Quốc gia này đã thực hiện tổng cộng 2,21 tỉ liều vaccine. Việt Nam đã phủ ít nhất 1 mũi vaccine cho 38% dân số (37,7 triệu người), nhưng tỉ lệ dân số đã tiêm đủ vaccine chỉ đạt gần 15% dân số (14,2 triệu người). Có hơn 23% dân số đang 'chờ' được tiêm mũi 2 (23,5 triệu người). Nếu tính đến hết ngày 9/10 thì Việt Nam đã thực hiện tiêm tổng cộng 53,76 triệu liều vaccine, công suất tiêm là 1,21 triệu liều/ngày (**).Nigeria có dân số hơn 200 triệu người. Nhưng tỉ lệ dân số được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine rất thấp chỉ 2,3%, chưa tới 5 triệu người được tiêm vaccine.Nguồn dữ liệu:(*) Our World In Data cập nhật trong ngày 09/10/2021(**) Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 cập nhật đến hết ngày 09/10/2021