Bán căn hộ chung cư trang 6

6 tháng trước
Giá1 tỷ1 tỷ 100
Diện tích64 m2
6 tháng trước
Giáx tỷ
Diện tích66 m2
6 tháng trước
Giá3 tỷ
Diện tích70 m2
Khu vực
6 tháng trước
Giá3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá1 , xtr
Diện tích80 m2800 m
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá2,6 tỷ3,3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m2
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích87 m
Khu vực
6 tháng trước
Giá2 tỷ2 tỷ 7
Diện tích100 m2
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá21 triệu/tháng
Diện tích77,2 m2
6 tháng trước
Giá5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá90 tr/m²
Diện tích70 m
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích92 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh