Bán căn hộ chung cư trang 6

1 tháng trước
Giá8,x tỷ
Diện tích120.5m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3,5 tỉ
Diện tích80m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3,x tỷ
Diện tích77m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giánhỉnh 5 tỷ
Diện tích87m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá4,2tỷ
Diện tích103m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích132.7m2, 150m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá14.3 tỷ
Diện tích55m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá5.2 tỷ
Diện tích30m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3,9x
Diện tích78,5 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá4,6 tỷ
Diện tích110m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá8,x tỷ
Diện tích350m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3,x tỷ
Diện tích5 x 25m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá2tỷ3
Diện tích43m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá2tỉ350
Diện tích43m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1,74 tỷ
Diện tích28 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá2,6 tỷ
Diện tích30m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1,3 xxx tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích76 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3,xx tỉ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích116 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3,5x tỷ
Diện tích64m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3.620 tỷ bao phí
Diện tích54m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá5.2x tỷ
Diện tích121m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3,5x tỷ
Diện tích64m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3.95 tỷ
Diện tích75,6m2 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh