Bán căn hộ chung cư trang 4

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích66,1 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá1.9x tỷ
Diện tích58m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá4,85 tỷ
Diện tích94m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá3,x tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá9tỷ
Diện tích145m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá2.x tỷ
Diện tích63m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá43tr/m2
Diện tích204m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá3,58 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá3,X Tỷ Đồng
Diện tích61,4m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá6,7 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá7,x tỷ
Diện tích192m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá1tỷ290
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích92m2 m2
2 tháng trước
Giá2.62 tỷ
Diện tích35m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá4 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá3,9 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá2.940 tỷ
Diện tích54 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá17tỷ9
Diện tích800m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá1tỷ290
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá1tỷ290
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá2,085
Diện tích63 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá5,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá2x tỉ
Diện tích74m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá8xxx
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh