Bán căn hộ chung cư trang 4

5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng4 tr/tháng4,5 tr/tháng5,5 tr/tháng6 tr/tháng6 tr5/tháng6,5 tr/tháng7 tr/tháng7 tr5/tháng8 tr/tháng8 tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá2x tỷ
Diện tích2100 m2500 m2
5 tháng trước
Giá5,68 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá25 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá5 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá2 tỷ
Diện tích69 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá1 tỷ1 tỷ 500 triệu
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá1,8 tỷ
Diện tích76 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,950 tr/m²2,450 tr/m²3,650 tr/m²
Diện tích54 m254m267m286m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá1,515 tỷ1,689 tỷ2,289 tỷ3,189 tỷ3,975 tỷ
Diện tích69-71 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá3,2 tỷ
Diện tích162 m23,2 tỷ 38-59 m2
5 tháng trước
Giá1,9 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá1,3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11,5 triệu/tháng14 triệu/tháng16 triệu/tháng17 triệu/tháng19 triệu/tháng23 triệu/tháng30 triệu/tháng
Diện tích101 m251 m285 m294 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh