Bán nhà đất Chợ Kim Tân

Chợ Kim Tân

1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá2,3 tỉ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá2 tỷ x
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2,550 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90 m
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá2 tỷ 280 triệu
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá3,95 tỉ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh