Bán nhà đất Kim Tân

Kim Tân

2 tháng trước
Giá2 tỷ 500
Diện tích4 x 20 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá4.150 tỷ
Diện tích100 m2
3 tháng trước
Giá2,x tỷ
Diện tích96m2 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá3 tỷ 888
Diện tích88m2 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá5 tỷ 250 triệu
Diện tích120m2 m2
4 tháng trước
Giá9 tỷ xx
Diện tích333,5m2 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá200 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá3 tỷ3 tỷ 999
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá4 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá3 tỷ 600 tr
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá4,3 tỷ
Diện tích600 m2
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh