Bán nhà đất trang 6

3 tháng trước
Giá22,8 tỷ3 tỷ
Diện tích80 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá10,27 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá10,9 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá29 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá9,95 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích70 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 tr/tháng
Diện tích60 m
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7,5 triệu/tháng
Diện tích50 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá3 , xx3 tỷ
Diện tích42 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá10 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích38 m
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá14 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá4 tỷ4 tỷ 95 tỷ95 tỷ
Diện tích36 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá8 tỷ
Diện tích68m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh