Bán nhà đất trang 6

1 tháng trước
Giá1,x tỷ
Diện tích400 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá4.35 Tỷ
Diện tích4.7 × 12 = 56.4m2 m2
1 tháng trước
Giá3.3 Tỷ
Diện tích29m² m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá5.X tỷ
Diện tích112 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá8 tỷ
Diện tích11 x 25 m2
Khu vực
1 tháng trước
GiáNHỈNH 7 TỶ TL
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá6ty9
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích199m2 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích400 m2
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích140m m2
1 tháng trước
Giá1 tỷ5
Diện tích97,5m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1tỷ4xxtr
Diện tích115m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1,4xx
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá1 tỷ xxtr
Diện tích70m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1 tỷ 4 xxtr
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích200m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá2tỷ380tr
Diện tích159 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1tỷ430tr
Diện tích5x17,5 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1tỷ4xx
Diện tích100m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá2,3x tỷ
Diện tích80m2 m2
1 tháng trước
Giá15xx
Diện tích100 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá4tỷ
Diện tích5x20 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 tháng trước
Giáhơn 2.4x tỷ
Diện tích100 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích104 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh