Bán nhà đất trang 5

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá11,4 tỷ
Diện tích75 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá12,5 tỷ
Diện tích60 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích36 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá4,35 tỷ
Diện tích47,8 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá4,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá6,8 tỷ
Diện tích54 m2
3 tháng trước
Giá2,1 tỷ36 tỷ36,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá16,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá15,6 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá20 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá5,25 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50 m60 m
3 tháng trước
Giá7 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá7,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá7,95 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá5,6 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá7,5 tỷ
Diện tích41 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh