Bán nhà đất trang 5

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích68 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá4.4 tỷ
Diện tích30 m2
2 tháng trước
Giá7 tỷ
Diện tích52m2 m2
2 tháng trước
Giá3.35
Diện tích33m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá4,x tỷ
Diện tích35m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá5 TỶ
Diện tích52M2 m2
Khu vực
2 tháng trước
GiáHơn 3 tỷ
Diện tích32m x 5 tầng m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích75 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá2.75 tỷ
Diện tích36.5m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giáhơn 4 tỷ
Diện tích36M2 m2
2 tháng trước
Giá3,7 tỷ
Diện tích31,2M2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giáchưa đến 3 tỷ
Diện tích24m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá2,9 tỷ
Diện tích294,9 m² m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá47 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá5 ty 4
Diện tích50m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá7.5 tỷ
Diện tích110 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá7,3 tỷ
Diện tích5x20 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá8 tỷ
Diện tích100 m2
2 tháng trước
Giá4 tỷ
Diện tích125m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích800 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá2,x tỷ
Diện tích96m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1000 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá12 triệu
Diện tích32m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá2tỷ1
Diện tích190m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích800 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh