Cho thuê căn hộ chung cư Giải Phóng

Giải Phóng

3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,65 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr7/tháng1150 k/tháng1250 k/tháng1400 k/tháng1600 k/tháng1700 k/tháng1800 k/tháng2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr/tháng8 tr6/tháng
Diện tích100m230m250m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3,3 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,3 tr/tháng1150 k/tháng1250 k/tháng1400 k/tháng1600 k/tháng1700 k/tháng1800 k/tháng2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1250 k/tháng1400 k/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,3 tr/tháng1150 k/tháng1250 k/tháng1400 k/tháng1600 k/tháng1700 k/tháng1800 k/tháng2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr6/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1250 k/tháng1300 1600/tháng1400 k/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr5/tháng1 tr7/tháng1 tr8/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1250 k/tháng1400 k/tháng1600 k/tháng1700 k/tháng2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1700 k/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,7 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
7 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1,7 triệu/tháng
Diện tích140 m2
Khu vực
3 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1000 k/tháng2,3 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1,8 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh