Cho thuê căn hộ chung cư Triều Khúc

Triều Khúc

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích80 m2
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr5/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá12 tr/tháng9 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
2 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr7/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích20 m
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3,2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá5 tr8/tháng
Diện tích40 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr6/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr6/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3,4 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh