Cho thuê mặt bằng kinh doanh trang 6

12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8,5 tr/tháng
Diện tích36 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích64 m2
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 tr/tháng
Diện tích50 m2
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13 tr/tháng
Diện tích70 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá50 triệu/tháng
Diện tích45 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 triệu/m²
Diện tích30 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích35 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá70 tr/tháng
Diện tích45 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá40 triệu/tháng
Diện tích30 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50 m
12 tháng trước
Giá41 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá17 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 triệu/tháng
Diện tích100 m2
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá17 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá25 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá29 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá17 triệu/tháng
Diện tích75 m2
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích120 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13 triệu/tháng
Diện tích40 m2
Khu vực
12 tháng trước
Giá23 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích15 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá40 triệu/tháng
Diện tích300 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích108 m2109 m2117 m2141 m2174 m274 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh