Cho thuê mặt bằng kinh doanh trang 6

6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá14 triệu/tháng
Diện tích45 m
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá16 tỷ 500
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá22 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích120 m
Khu vực
6 tháng trước
Giá14 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 tr/tháng20 triệu/tháng
Diện tích75 m2
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích80 m2
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 triệu/tháng
Diện tích30 m2
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m2
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá80 tr/tháng
Diện tích1000 m2
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá35 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá30 triệu/tháng
Diện tích165 m2
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá60 triệu/tháng
Diện tích150 m275 m2
7 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá140 tr/tháng
Diện tích4000 m2
Khu vực
7 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9 triệu/tháng
Diện tích60 m270 m2
Khu vực

7 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40 m2
7 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 tr/m²
Diện tích50 m
7 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh