Cho thuê mặt bằng kinh doanh trang 5

11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá210 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá6 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích78 m2
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 tr/m²
Diện tích20 m265 m2
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr/tháng560 tr/tháng560 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90 m2
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tíchm2
Khu vực
11 tháng trước
Giá2,4 tỷ
Diện tích106 m2
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 triệu/tháng
Diện tích10 m100 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá32 triệu/tháng33 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá100 tr/tháng
Diện tích9 m
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m270 m2
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá36 tr/tháng
Diện tích65 m2
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá25 tr/tháng
Diện tích90 m
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá40 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh