Cho thuê nhà nguyên căn trang 6

5 tháng trước
Giá3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá14 tr/tháng
Diện tích50 m
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 triệu/tháng
Diện tích40 m
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng10 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/m²
Diện tích70 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13 triệu/tháng
Diện tích53 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích35 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá4 tỷ
Diện tích33 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3,8 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích57 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh