Cho thuê nhà nguyên căn trang 6

10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá110 triệu/tháng
Diện tích90m2
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích45 m
Khu vực
10 tháng trước
Giá4,95 tỷ
Diện tích39 m243 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá30 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7 tr/tháng
Diện tích30 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá14 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích40 m2
Khu vực
10 tháng trước
Giá5,5 tr
Diện tích35 m40 m
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá160 tr/tháng
Diện tích150 m27 m
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3,2 tr/tháng
Diện tích10 m218 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 tr/tháng
Diện tích100 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 triệu/tháng
Diện tích50 m2
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá250 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích70 m
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích65 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá25 triệu/tháng
Diện tích50 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh