Cho thuê nhà nguyên căn trang 5

10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích44 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá45 tr/tháng
Diện tích70 m
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích70 m2
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá12 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 tr/tháng
Diện tích50 m2
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 triệu/m²
Diện tích85 m2
Khu vực
10 tháng trước
Giáchục tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 tr/tháng
Diện tích94 m
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá9 triệu/tháng
Diện tích24 m2
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 tr500/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá1,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11 tr/tháng
Diện tích38 m
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá17 tr/tháng20 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá11 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
10 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
10 tháng trước
Giá1,1 tỷ15 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh