Cho thuê phòng trọ Khương Trung

Các phòng trọ giá rẻ còn trống đang cho thuê mới nhất Khương Trung

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1tr1/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1.200.000/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr8/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr8/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1,5 tr/tháng1,6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr8/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1,5 tr/tháng1,6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1,5 tr/tháng1,6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr7/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3,6 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích15 m2
54 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1,5 tr/tháng
Diện tích10 m2