Cho thuê phòng trọ Mỹ Đình

Các phòng trọ giá rẻ còn trống đang cho thuê mới nhất Mỹ Đình

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3.5 Triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích27-30 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích17m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích25m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3,5tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
11 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4 tr7/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích35-40
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr8/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3,9 triệu/tháng4,2 triệu/tháng4,8 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
12 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1 tr2/tháng4 người/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích30 m2
Khu vực
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
1 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3,3 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá1,2 triệu/tháng2,3 triệu/tháng3,3 triệu/tháng
Diện tích09 m210 m2
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr5/tháng
Diện tích25 m2
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích32 m35 m2
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr6/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr2/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2,7 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Giá2 tr/tháng2,3 tr/tháng3 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
4 năm trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin