Bán căn hộ chung cư trang 2

1 tháng trước
Giá7.75tỷ
Diện tích125m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giánhỉnh 4 tỷ
Diện tích95m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1x tỷ
Diện tích90m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3xtr/m
Diện tích110M2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá9 tỷ
Diện tích55m m2
Khu vực
1 tháng trước
GiáNHỈNH 5 TỶ
Diện tích41M2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giátừ 1,450 tỷ đến 1,5 tỷ
Diện tích52m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá6,xx tỷ
Diện tích135m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1,2 tỷ
Diện tích70 - 90 - 96 - 112 m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích75m m2
1 tháng trước
Giá4,x tỷ
Diện tích124m2 m2
1 tháng trước
Giá4.x tỷ
Diện tích91m2 m2
1 tháng trước
Giá5t500tr
Diện tích103m3 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá4 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích40m2 m2
1 tháng trước
Giá12tỷ5
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá3ty8x
Diện tích78m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá3,4TỶ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
GiáHơn 1,3tr
Diện tích61,71m m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá10,x
Diện tích200 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá4 tỷ
Diện tích100m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1.370tr
Diện tích70m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá1 tỷ X trăm triệu
Diện tích90m2 m2
Khu vực
1 tháng trước
Giá2.4x tỷ bp
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
1 tháng trước
Giá3.3 tỉ
Diện tích55m2 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh