Bán đất trang 6

3 tháng trước
Giá1tyxxx
Diện tích~ 100m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá1,xtr/m
Diện tích1900m m2
3 tháng trước
Giá1 tỷ 685tr
Diện tích67,4m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích999 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá429TR
Diện tích546m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá1 tỷ
Diện tích12,160m2 m2
3 tháng trước
Giá1,8 tỷ đồng
Diện tích100m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích480m2 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1070m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá5.2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giáhơn tỷ
Diện tích87 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá300tr
Diện tích105 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá1ty7xxtr
Diện tích110 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá2tỷ
Diện tích90m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá22tr/m
Diện tích250m m2
3 tháng trước
Giá450 TRIỆU
Diện tích290m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá1 tỷ
Diện tích120m2 vs 160m2 m2
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1472m2/300m2 m2
3 tháng trước
Giá1,x tỉ
Diện tích70m m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá9xx
Diện tích102,9m m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá1,x tỷ
Diện tích121m2 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giánhỉnh tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá2tyxxx
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
3 tháng trước
Giá3ty2
Diện tích62 m2
Khu vực
3 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích106.8m2 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh