Bán đất trang 6

4 tháng trước
Giá4 tỷ
Diện tích116 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá530 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích60 m
4 tháng trước
Giá4 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích6 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá700 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá150 tr/tháng
Diện tích100 m2230 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1000 m240 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7,5 triệu/tháng
Diện tích150 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích155 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích7,853 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích632 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá600 tr/tháng
Diện tích1000 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá900 tr/tháng
Diện tích73 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích84 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100170 m240 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá750 tr
Diện tích462 m702 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích600 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá850 tr/m²
Diện tích45 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích240 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh