Bán đất trang 5

2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích5254,5 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích342 m2
2 tháng trước
Giá1ty8xx
Diện tích215m² m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá2,4 tỷ
Diện tích100 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá700tr
Diện tích87m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá7xxtr
Diện tích90m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá33 tỷ
Diện tích270m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá14xx
Diện tích90 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá2tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích142 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá375tr
Diện tích110m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1221m2 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích68 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá2tỉ×
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích200 m2
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích101m2 m2
2 tháng trước
Giá3tỷ790
Diện tích5mx20m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá2 tỷ xxx
Diện tích340m2 + 160m lưu không m2
2 tháng trước
Giá2 tỷ xx
Diện tích100m m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá2tỷ 5
Diện tích6x18 m2
2 tháng trước
Giá235 triệu
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
2 tháng trước
Giá305tr
Diện tích500m2 m2
Khu vực
2 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1869 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh