Bán đất trang 5

4 tháng trước
Giá11 xxtr
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích100 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá700 tr/tháng
Diện tích150 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích80m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá1 tỷ5 tỷ6 tỷ9 tỷ
Diện tích548 m600 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá550 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá2,3 tỷ
Diện tích14 m
4 tháng trước
Giá3,1 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá530 tr
Diện tích234 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá830 tr
Diện tích100 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích10,000 m2280 m23000 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá1,3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích240 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích25 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1600 m2200 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá18 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1600 m2200 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích956 m2
4 tháng trước
Giá2 x triệu
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích500 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá1 tỷ
Diện tích62 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích164 m2
4 tháng trước
Giá1 x triệu2 tỷ
Diện tích110 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh