Bán đất trang 4

4 tháng trước
Giáxxx tỷ
Diện tích182 m29,6 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích270 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá3 tr/tháng
Diện tích1400 m2200 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá3 tỷ
Diện tích40 m
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích1035 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích570 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích120 m2200 m382 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá2 tỷ2 tỷ 2
Diện tích240 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giátrăm triệu/tháng
Diện tích81 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá1 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích9000 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá225 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá3 tỷ
Diện tích1446 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích244 m27,8 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích0961896179,8100 m28100 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá1 ty100tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá535 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá650 tr/m²
Diện tích214 m2
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích50 m84 m
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá900 tr/tháng
Diện tích61 m2
Khu vực
4 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá800 tr/tháng
Diện tích113 m250 m2
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh