Nhà đất dòng tiền trang 5

5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích142 m235 m2400 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá2,5 tỷ
Diện tích35 m
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá1 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá21 tỷ21 tỷ 500 triệu
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá2,1 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tỷ9/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá6 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá6 x tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá26 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá68 triệu/tháng
Diện tích182 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá30 triệu/tháng
Diện tích58 m
5 tháng trước
Giá5 tỷ
Diện tích44 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá33 tr/m²45 tr/m²500 tr/m²
Diện tích41 m
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá30 tr/tháng
Diện tích40 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá4,2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá42 tr/m²
Diện tích50m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 tr/tháng
Diện tích128m290 m2
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá100 t/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
6 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá8 triệu/m²
Diện tích118 m2366,61 m2374,62 m252 m287-94 m292 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh