Nhà đất dòng tiền trang 3

5 tháng trước
Giá8,9 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá80 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích200 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13 triệu/tháng
Diện tích5,5 m83,5 m2
5 tháng trước
Giá16,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 triệu/m²
Diện tích45 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá7,5 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá20 triệu/tháng
Diện tích75 m
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích90 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá18 tỷ
Diện tích280 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá11 tỷ
Diện tích69 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá11,6 tỷ2 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá175 tỷ
Diện tích193 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá720 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích10,748 m250 m51 m273 m298 m2
5 tháng trước
Giá3 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá125 triệu/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh