Nhà đất dòng tiền trang 4

5 tháng trước
Giá18,5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá40 tr/m²75 tr/m²
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích540 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá10 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá4 tỷ
Diện tích150 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá1,5 tỷ1x tỷ
Diện tích125 m245 m2
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích6900 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá100 triệu/m²
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá13 triệu/tháng
Diện tích775 m
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích105 m2105m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá13 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá40 tỷ43 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá4,8 tr/tháng
Diện tích20 m2
Khu vực
5 tháng trước
Giá68 tỷ
Diện tích109 m
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá10 tr/tháng
Diện tích: chưa có thông tin
Khu vực
5 tháng trước
Giá5 tỷ
Diện tích: chưa có thông tin
5 tháng trước
Giá: Liên hệ
Giá15 tr/m²
Diện tích110 m2150 m2200 m2

Tìm nhanh theo khoảng giá

Các khu vực xung quanh